Tuesday 27 October 2020  
ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ :
Ajeya Kannada Daily

ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ

ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದಿಂದ ನೆನ್ನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದಿಂದ ನೆನ್ನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

2020-06-08 05:30:00, ajeyanews.com

Ajeya Image

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದಿಂದ ನೆನ್ನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪದಗಂಟು :   
ಜಾಹಿರಾತು1
ಜಾಹಿರಾತು1

Designed, Developed and Maintained by PRABHAT SERVICES ™  , AJEYA KANNADA DAILY 2019  ©